Segling är min musik

Segla Linjett                   Skärgårdsstiftelsen

Ordlista för snedseglare

Boj Flytande fäste för båt, medverkar till att blodkärl i hjärnan brister
Bom Liggande mast, vanlig orsak till skallskador
Båtshake Käpp med krok i, brukar komma till användning när 3 promille överskrids
Dragg Järnskrot som skulle ha suttit i tamp innan den slängdes i
Durk Golvet inuti båten
Däck Golvet utanpå båten
Grynna Rörlig förhöjning av sjöbotten
Gösstake Anordning för snabb kastrering av män på hala däck
Halkip Håller tamp i läge, gör ont att fastna med stortån i
Kapell Uppsamlingsplats för måsskit
Kapten Svinet ovanpå durken
Koj Undermålig sovplats i båt där förut friska människor blir vanskapta. Kan med viss svårighet användas för att göra nya människor i
Kompass Synnerligen dumt ställe att förvara sprit i. Kan också användas för att hitta och köra på grynnor med största precision
Kölsvin Svinet under durken
Mast Åskledare, belamrad med linor och bråte
Reling Kanten på båten, sista kontakt innan man ramlar i Lovart Bör man ej spy eller pissa i
Roder Utrustningsdetalj för att möjliggöra felnavigering
Ruff Utrymme att förvara kutryggiga och på annat sätt vanskapta människor i
Segel Tygsjok för att snabbt få omkull en båt
Sjökort Karta över vatten som underlättar identifiering av nyss påkörd grynna
Sluss Hiss för båtar, förvandlas till öppet dårhus på fredagskvällar
Tamp Snöre som kan hålla fast båten
Vattenlinje Bör ej gå över rufftaket annat än på u-båtar