Personregister ( - )

- , - ? - A B - B C - C D - D E - E Ë - E f - F g - G H - H I - I J - J K - K L - L M - M N - N O - O P - P R - R S - S T - T U - W V - V W - Y Z - Z Å - Å Ö - Ö


, Nils August
, Nils Gustaf
Abrahamsdotter Carlberg, Ullrika
Larsdotter, Kerstin
Pålsdotter, Cherstin
(Larsson?), Thomas
(Änka efter), Okänd man
,
, Abraham
, Abraham
, Abram
, Amund
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders
, Anders Wilhelm
, Anna
, Anna
, Anna
, Anna
, Anna
, Anna
, Anna
, Anna
, Anna
, Anna
, Anna
, Anna Cajsa
, Anna Lovisa
, Anund
, Anund
, Anund
, Anund
, Anund
, Anund
, Anund
, Anund
, Astrid
, Bengt
, Berta Selina
, Botel
, Brita
, Brita
, Brita
, Britha
, Britha
, Bängt
, Bängt
, Bängt?
, Caren
, Caren
, Caren eller Anna
, Carin
, Carin
, Carin
, Carl
, Charen
, Cherstin
, Cherstin
, Cherstin
, Cherstin
, Christen
, Cicilia
, Cicilia
, Clemet
, Clemet
, Clemet
, Clemet
, Clemet
, Clemet
, Clemet
, Colbengt
, Dordi
, Elias
, Elin
, Elin
, Elin
, Elin
, Elin
, Elina Johanna
, Elisabeth
, Elsa
, Elsa
, Elsa?
, Emanuel
, Enar
, Enar
, Enval
, Eric
, Eric
, Eric
, Eric
, Eric
, Eric
, Erik
, Erik
, Erik
, Erik
, Erik?
, Fin
, Fredrik

- , - ? - A B - B C - C D - D E - E Ë - E f - F g - G H - H I - I J - J K - K L - L M - M N - N O - O P - P R - R S - S T - T U - W V - V W - Y Z - Z Å - Å Ö - Ö